Dátum vyzdvihnutia
13 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 00 zmeniť výberom

Poplatky

 

NÁZOV POPLATKU Výška poplatku bez DPH
Osobitné povolenie k jazde 25,00 €
Povolenie k jazde, overenie od notára 50,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za deň prenájmu 9,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (jednorázovo za 1 osobu AMR a Lease) 45,00 €
Ďalší vodič za deň prenájmu 9,00 €
Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (jednorázovo za 1 osobu AMR pri prenájme na fyzickú osobu) 45,00 €
Detská sedačka za deň prenájmu 9,00 €
Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 45,00 €
Zimná údržba za celý prenájom 4,00 €
Zimné reťaze za celý prenájom 15,00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 1 - do 50 km 40,00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 2 - do 100 km 50,00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 3 - do 150 km 100,00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 4 - do 250 km 150,00 €
Poplatok za eko plaketu pre osobné vozidlo za celý prenájom 49,00 €
Poplatok za vybavenie eko plakety pre úžitkové vozidlo za celý prenájom 50,00 €
Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za deň  5,00 €
Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za celý prenájom pri dĺžke 7 a viac dní 33,00 €
   
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 40,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 - 06:00) 100,00 €
Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 1,79 €
Poplatok za dotankovanie 20,00 €
Predplatené palivo  - poplatok za úkon 15,00 €
Popruhy na upevnenie nákladu za deň  4,00 €
Popruhy na upevnenie nákladu za celý prenájom 12,00 €
Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 10,00 €
Poplatok za garanciu typu vozidla 12,00 €
Speedpass 12,00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 1 - 6 dní 3,00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 7 a viac dní 35,00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 30 a viac dní 40,00 €
Poškodený polep úžitkového vozidla 60,00 €
No show fee 65,00 €
Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle 50,00 €
Nedoloženie nehodového protokolu  500,00 €
Neuhradenie poškodenia pri vrátení vozidla na pobočke 30,00 €

 

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

ODHAD VYČÍSLENIA ŠKODY Vyčíslenie poškodenia
Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm 0 €
Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla) 0 €
Deformácie bez poškodenia farby do veľkosti 1€ mince 0 €
Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm 0 €
Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince 0 €
Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M 0 €
Jemné škrabance za kľučkou dverí 0 €
Škrabanec nad 5 cm 250,00 €
Deformácie väčšie ako 1€ minca 250,00 €
Poškodenie / strata puklice 250,00 €
Poškodenie disku na: Golf, Octavia, Superb, 308, Captur, Clio, Ceed 250,00 €
Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníku na: Captur 250,00 €
Poškodenie plastovej lišty na: Master, Sprinter, Trafic 250,00 €
Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom 250,00 €
Poškodenie vnutornej výplne na: Master, Sprinter 250,00 €
Poškodenie drevenej podlahy na: Master, Sprinter 250,00 €
Poškodenie vnútorného blatníka na: Master, Sprinter 250,00 €
Poškodenie na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí 250,00 €
Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva 250€ + dodatočné náklady
Veľké poškodenia (veľkosť L) SPOLUÚČASŤ
Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU SPOLUÚČASŤ
Poškodenia čelného skla SPOLUÚČASŤ
Prasknuté diely SPOLUÚČASŤ
Poškodenie disku na: C-HR, Qashqai, 3008, 5008 SPOLUÚČASŤ
Poškodenie nárazníka pri kategórii N SPOLUÚČASŤ

 

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň uvedené sadzby predstavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má AVIS nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať.

AVIS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

 

Čistenie a strata

Čistenie a strata Výška poplatku bez DPH
Znečistený interiér 250,00 €
Fajčenie vo vozidle 250,00 €
Strata technického preukazu 250,00 €
Strata kľúču 250,00 €
Poškodenie / strata EČV 250,00 €
Znečistenie detskej sedačky 15,00 €
Strata zelenej alebo bielej karty 50,00 €
Strata visačky od kľúča 10,00 €
Strata povinnej výbavy vozidla 20,00 €
Strata náradia od vozidla 50,00 €
Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla  100,00 €
Strata zimnej výbavy 10,00 €

 

Iný typ poplatku

INÉ POPLATKY Výška poplatku bez DPH
Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 40,00 €
Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla 100,00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac) 500,00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) zostatková hodnota vozidla
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy  hodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 80,00 €
Administratívny poplatok 25,00 €
Administratívny poplatok za spracovanie pokuty 25,00 €
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla (v prípade, že vozidlo nie je možné skontrolovať pri vrátení vozidla) 60,00 €
Dezinfekcia chladiarenského vozidla 100,00 €
Neodstránené reklamné polepy 80,00 €
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 40,00 €
Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 30,00 €
Zmeškanie dohodnutého termínu v servise 19,00 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa 40,00 €
Poplatok za odobratie vozidla 450,00 €
Poplatok za prevoz vozidla (601 km a viac) 50 € + 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 300,00 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500,00 €
Prekročenie maximálneho mesačného nájazdu o 10 000km (účtované za každých 10 000km) 1 000,00 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP
Povolenie k jazde do krajiny, v ktorej je vyhlásené karanténa kvôli vírusu COVID-19 2 500,00 €
Poplatok za maximálne opotrebenie predných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 250,00 €
Poplatok za maximálne opotrebenie zadných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 300,00 €
Poplatok za maximálne opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master  350,00 €
Poplatok za nadmerné opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (tolerancia 20% pri každých 10 000km) 0 – 350 €
Poškodenie, alebo strata elektrického kablu - prípojky agregátu do siete chladiarenského vozidla  200,00 €
Poškodenie vnútorného úložného priestoru chladiarenského vozidla - podľa rozsahu 500 - 2000 €
Poškodenie podlahy chladiarenského vozidla - prasknutie, hlboké poškodenia podlahy 1 000,00 €
Chýbajúci doraz na zadných posuvných dverách chladiarenského vozidla 330,00 €
Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu 500,00 €
Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku (za každú škodu posudzovanú jednotlivo) 100.00 €
Návšteva iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa 250.00 € + rozdiel v cene práce
Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe 500.00 € + suma krátenia poistného plnenia

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

 

Platné od 1.1.2020