Dátum vyzdvihnutia
13 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 00 zmeniť výberom

BUDÚCNOSŤ DORUČOVANIA TOVAROV PO ZOTAVENÍ Z PANDÉMIE

25.03.2021

 

Pandemická situácia ovplyvňuje celosvetovo všetky aspekty fungovania a generuje množstvo vedľajších javov. Jedným z nich je aj niečo, čo môžeme pomenovať ako eCommerce boom. Dôvodov prečo je to tak je hneď niekoľko a medzi tie najvýznamnejšie patria obmedzenia voľného pohybu, zatváranie prevádzok, či samotný strach spotrebiteľov z nákazy koronavírusom. Jedinou alternatívou sa tak pre väčšinu retailových zákazníkov stalo online nakupovanie.

Množstvo spoločností, ktoré sa tomu dlhodobo bránili boli nútené zriadiť eshopy. V záujme udržania sa na trhu bola jedinou cestou ponúknuť zákazníkom možnosť online nákupu. To malo značný vplyv na dopyt po kuriérskych službách a do veľkej miery to ovplyvnilo využívanie úžitkových vozidiel.

Prenajatá dodávka Renault Trafic zaparkovaná pri dome

DOPYT PO VYUŽÍVANÍ ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL A ICH PRENÁJME V ROKU 2020 RÁSTOL

Počas pandémie COVID-19 sa výrazne zmenili nákupné zvyky spotrebiteľov a významná časť nákupov sa preniesla do online prostredia. Z tohto dôvodu za rok 2020 zaznamenali slovenské eshopy výrazné zmeny v správaní spotrebiteľov. V prípade, že tržby e-shopom narástli, najčastejšie išlo o nárast vo výške 16 - 30 %. Naopak, pri poklese tržieb zaznamenali obchodníci straty vyššie ako 30 %. Zástupcovia e-shopov počas pandémie najčastejšie bojovali s dlhšími dodacími lehotami tovarov alebo služieb a výpadkom dodávateľov. Problémy s meškaním balíkov zasiahlo šesť z desiatich slovenských e-shopov. Takmer 80 % z nich sa vyjadrilo, že ich balíky smerom ku zákazníkom meškali v priemere 1-6 dní. Potreba zabezpečenia silného a spoľahlivého partnera na prepravu tovaru a zabezpečenie úžitkových vozidiel sa preto z hľadiska prevádzkovania eshopu a online obchodovania ako takého ukázala ako kľúčová. Najsilnejšie postavenie na trhu s prenájmom dodávok má AVIS s divíziou úžitkových vozidiel Van RentalAVIS na zvýšený dopyt reagoval zaradením nových strednodobých produktov prenájmu do ponuky AVIS MaxiRent s viazanosťou na 3 a 6 mesiacov a zaradením nových kategórií vozidiel do už tak širokej ponuky, čím sa maximálne prispôsobil potrebám klientov. Aj to boli dôvody, prečo množstvo prevádzkovateľov eshopov a spoločností ponúkajúcich svoje služby prostredníctvom online prostredia využili prenájom dodávok od AVIS. O ďalších výhodách sa dočítate v článku 4 DÔVODY, PREČO SI AUTO PRENAJAŤ A NEKÚPIŤ!

Dodávka na prenájom v Bratislave


POTREBA ŠPECIFICKÝCH TYPOV DODÁVOK JE DNES SILNEJŠIA

Strach z ohrozenia zdravia je všadeprítomný a aj taká základná potreba ako je nákup potravín podlieha riziku nákazy. Silnie požiadavka služby doručovania potravín priamo do domácnosti, čo má za následok zvýšený dopyt po špecifických typoch úžitkových vozidiel na takúto prepravu uspôsobených. Situácia v roku 2020 nám ukázala, že na trhu nie je dostatok takýchto vozidiel a v dôsledku obmedzení ekonomík nie je ani možné v relevantnom čase potrebné špecifikácie úžitkových vozidiel na trh dodávať. Opäť sa ukázala sila značky AVIS, kedy sme boli schopní prostredníctvom produktov AVIS Van Rental a AVIS Maxi Rent operatívne navyšovať počty takýchto vozidiel a pokryť tak potreby klientov a v konečnom dôsledku aj samotných spotrebiteľov s okamžitou reakciou.

Prenajatá dodávka v Bratislave


AKO BUDEME ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ VYUŽÍVAŤ PO ZOTAVENÍ Z PANDÉMIE

Jeden z hlavných predstaviteľov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan 1.3.2021 oznámil, že ukončenie pandémie v roku 2021 je nereálne a preto môžeme očakávať, že nastavené trendy v chovaní spotrebiteľov budú silnieť. Každé aj čiastočné uvoľnenie opatrení má však za následok okamžitú odpoveď v podobe zvýšenej aktivity prepravy tovaru úžitkovými vozidlami. A to ako v B2B, tak aj v B2C segmente.

Viac informácií o tom, prečo je výhodné využívať služby AVIS počas pandemickej situácie nájdete v článku V NEISTÝCH ČASOCH VSÁDZAJTE NA ISTOTU.

Či už tovar prepravujú jednotlivé spoločnosti svojim zákazníkom vo vlastnej réžii, alebo k tomu využívajú niektorú z kuriérskych služieb, trend je jasne nastavený tak, že využívanie úžitkových vozidiel sa postupne od začiatku pandémie zvyšuje a to aj počas zavedených obmedzení.

Dá sa predpokladať, že aktuálne nákupné návyky spotrebiteľov budú silnieť aj po upokojení pandemickej situácie. Výhody plynúce z online nakupovania a doručovania tovaru namiesto nákupu v kamenných predajniach uprednostní čoraz viac zákazníkov a eCommerce boom bude pokračovať.

S potupným uvoľňovaním ekonomiky bude stúpať dopyt po preprave úžitkovými vozidlami aj v segmente B2B. Preto je už dnes zrejmé, že trend využívania úžitkových vozidiel kategórie N1 bude naďalej stúpajúci a dopyt sa bude zvyšovať po štandardných, ale aj špecifických kategóriách týchto vozidiel.

Dodávka na prenájom v Bratislave