Dátum vyzdvihnutia
13 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 00 zmeniť výberom

Elektronická fakturácia

Chráňte životné prostredie, šetrite papierom s Elektronickou faktúrou.
V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb naša spoločnosť ponúka Elektronické zasielanie faktúr.

Elektronická faktúra

  • je zadarmo,
  • zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre,
  • faktúra bude zasielaná v pravidelných fakturačných cykloch v PDF formáte,
  • šetrí životné prostredie,
  • je doručená rýchlejšie ako faktúra vytlačená na papieri,
  • je plnohodnotný daňový doklad.

Elektronické faktúry spĺňajú všetky požiadavky zákona o účtovníctve (431/2002 Z. z) ako i zákona o DPH (222/2004 Z.z) a sú zabezpečené elektronickým podpisom.
Navyše použité postupy zabezpečujú vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu a faktúra spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona vyššie uvedeného zákona.
Tento systém prináša zjednodušenie spracovania, zúčtovania a archivácie faktúr.

V prípade otázok k elektronickej fakturácii alebo požiadavky na doplnenie podkladov k faktúre nás prosím kontaktujte na 02-48484502, alebo písomne na e-mailovej adrese invoices@avis.sk.
V prípade nezrovnalostí alebo otázok ohľadom vyfakturovaných položiek prosím kontaktujte našu hotline linku 02-48484545.

Ďakujeme za využitie našich služieb a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.