Dátum vyzdvihnutia
13 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 00 zmeniť výberom

O AVIS Van Rental

Prečítajte si viac o tom ako si prenajímať autá, spolu s ďalšími dôležitými informáciami k prenájmu.

  • Čo je to prenájom vozidla
  • Ako si rezervovať
  • Pokuty
  • Ako platiť menej za prenájom
  • Ostatné služby
  • Prenájom doplnkov, GPS...
  • Často kladené otázky
  • Všeobecné podmienky prenájmu
  • Poplatky

Prenájom vozidla pre súkromné, aj právnické osoby

Prenájom vozidla je služba, ktorou prenajímateľ poskytuje do prenájmu vozidlo nájomcovi na vopred dohodnutý čas, za vopred dohodnutú finančnú odmenu. Prenájom vozidla môžete využiť pre zabezpečenie osobných, aj úžitkových vozidiel a je dostupný pre právnické osoby – firmy, ale aj súkromné osoby. Prenajímateľ zabezpečuje bezchybný technický stav a ručí za spôsobilosť vozidla k prevádzke na pozemných komunikáciách. V cene prenájmu je zahrnutých množstvo poplatkov, ktoré znáša majiteľ vozidla, ako PZP, havarijne poistenie, diaľničné poplatky a pod. V prípade krátkodobého prenájmu nie je nájomca limitovaný viazanosťou a služba prenájmu je tak maximálne flexibilná.

 

Prenájom úžitkových a dodávkových vozidiel je súčasťou každodenného života modernej spoločnosti.
Využívajú to v rovnakej miere firemní aj súkromní zákazníci.

Vlastníctvo vozidla je dnes finančne veľmi náročné. Náklady ktoré sú späté s vlastníctvom, či už daňové poplatky, poplatky za diaľnice, alebo parkovacie miesta, smerujú dopyt zákazníkov do prenájmu.

Tento trend trvá už niekoľko rokov aj v mnohých západoeurópskych mestách, kde vidíme vysoké percento využitia prenájmu dodávkových vozidiel.

Do popredia sa dostáva nájom, ako ktorákoľvek súčasť nášho života.

Služba prenájmu vozidla umožňuje prostriedky na prepravu používať flexibilne. Zákazník nie je ničím obmedzovaný, prenajme si vozidlo keď ho reálne potrebuje použiť a následne vracia, keď ho aktuálne už nepotrebuje.

AVIS Van Rental je najväčšia požičovňa áut a zároveň najväčší prevádzkovateľ úžitkových a dodávkových vozidiel na Slovensku.

AVIS Van Rental
Ponúka Vám všetky možnosti ako prepraviť tovar na krátke alebo dlhé vzdelanosti za najvýhodnejších podmienok na Slovensku.

Naša flotila je jedinečná. Používame výlučne nové vozidlá a zánovné vozidlá nie staršie ako 1 rok, ktoré spĺňajú najdôležitejšie požiadavky našich zákazníkov, ako sú:
- bezpečnosť: (bezpečnostné prvky ABS, airbagy atd.)
- komfort: (klimatizácia, CD autorádio, bluetooth prepojenie s vaším mobilným telefónom)
- efektivita: (najnižšia spotreba vo svojej triede)
- ekológia: (najnižšie emisie CO2, ktoré vyprodukuje vozidlo počas prepravy tovaru).

Zároveň k týmto veľmi dôležitým prvkom ponúkame najširšiu pobočkovú sieť.

Všetky vozidlá patria pod technickú kontrolu našich profesionálnych fleetových pracovníkov, ktorí sa starajú aby Vaše cesty našimi vozidlami boli prijemné, komfortné a bez akýchkoľvek problémov.

V zimnom období obúvame našu flotilu do zimného obutia, ktoré spĺňa náročné klimatické parametre, ktoré sú v danom čase na území európskeho priestoru.

Služby spoločnosti AVIS Van Rental ponúkame na najvyššej úrovni, ktorú si môže dovoliť každý. Naše ceny sú tvorené s dôrazom na finančné možnosti obyvateľstva v krajine kde pôsobíme.

Akékoľvek dotazy, prípadné rezervácie vybavujeme na: info@avis.sk alebo na akejkoľvek pobočke, ktorá poskytuje nájom dodávkových a úžitkových vozidiel.