Dátum vyzdvihnutia
13 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 00 zmeniť výberom

"V Avis berieme náš zákaznícky servis vážne a to je dôvod, prečo sme sa stali členom Európskej asociácie požičovní áut pre zmierovacie konania (ECRCS). ECRCS nezávisle hodnotí spory bez dodatočných nákladov pre zákazníkov. Dúfame, že vyriešime Vaše požiadavky k spokojnosti. Ak však nebudete spokojní s našou odpoveďou môžete nás požiadať o riešenie svojho sporu na ECRCS. Tento váš spor môžete poslať na emailovú adresu customerservice@avis.sk do 30 dní s uvedením svojho čísla prípadu a požiadaním o eskaláciu na ECRCS."

Cesta vpred

Či už je to na účely podnikania alebo oddychu, preto lebo vlastné auto nemáte k dispozícii alebo nezvládne danú úlohu, alebo snáď kvôli skutočnosti, že sa nechcete zaťažovať a míňať na to, aby ste auto vlastnili, prenájom auta a dodávky je na vzostupe.

Prenájom auta alebo dodávky by mal byť priamočiary, najmä ak dodržíte niektoré jednoduché kroky. Tieto pokyny vás prevedú všetkým, čo potrebujete vedieť o prenájme vozidla vo svojej krajine alebo v zahraničí.

O LEASEUROPE

Federácia Leaseurope spája 47 členských združení, ktoré zastupujú odvetvie lízingu, dlhodobého a/alebo krátkodobého prenájmu automobilov v 34 európskych krajinách, kde sú prítomné. Rozpätie produktov, ktoré pokrývajú členovia Leaseurope, je od nákupu na splátky a finančného lízingu až po operatívny lízing všetkých kategórií aktív (automobily, zariadenie a nehnuteľnosti) a zahŕňa krátkodobý prenájom automobilov, dodávok a nákladných áut. Odhaduje sa, že federácia Leaseurope zastrešuje približne 96% z celkového lízingového trhu v Európe, a firmy zastúpené cez jej členské asociácie dosiahli v roku 2008 objem nových lízingov vyše 330 mld. EUR.

Misia federácie je zastupovať európske odvetvie lízingu a prenájmu automobilov a zabezpečiť, aby hlas tohto sektoru bol vypočutý európskymi a medzinárodnými zákonodarcami. Leaseurope sa tiež snaží propagovať produkty lízingu a prenájmu automobilov a vytvára štatistiky na európskej úrovni popisujúce trhy, ktoré zastupuje.

 

 

 

Rezervácia vozidla

Ak rezervujete alebo kupujete prenájom cez telefón, dôkladne sa sústreďte na to, čo je a čo nie je zahrnuté v cene. Môžete požiadať o zaslanie ďalších informácií cez e-mail alebo presmerovanie na web stránku, kde si môžete pozrieť podmienky prenájmu. Dôkladne si všímajte, čo je zahrnuté v cene prenájmu a čo nie je, napríklad:

  • Zahŕňa cena neobmedzený počet najazdených kilometrov?
  • Aká je spoluúčasť pri poškodení vozidla?
  • Zahŕňa aj DPH?
  • Existuje príplatok za lokalitu (mnohé letiská ho účtujú)?
  • Existujú určité obmedzenia, ktoré platia pre sadzbu za prenájom (napr. víkendové sadzby bežne vyžadujú vrátiť vozidlo pred určeným časom v pondelok ráno)?
  • Existuje poplatok navyše za vyzdvihnutie a odovzdanie vozidla v rozličných lokalitách?
  • Existuje poplatok navyše za cestovanie do zahraničia?

 

Je dôležité zvoliť si to správne vozidlo pre vaše potreby. Aj keď požičovňa nemôže vždy garantovať konkrétnu značku alebo model vozidla, mali by ste si zvoliť takú kategóriu vozidla, ktorá najlepšie plní vaše potreby, najmä ak chcete prevážať batožinu a cestujúcich. Ak si chcete prenajať doplnkové produkty vrátane autosedačiek, snežných reťazí alebo satelitnej navigácie, opýtajte sa na ne pri uskutočnení rezervácie a zistite akékoľvek dodatočné náklady.

Aké dokumenty potrebujem?
Budete potrebovať vodičský preukaz pre typ vozidla, ktorý si idete prenajať, európsky doklad totožnosti a/alebo cestovný pas a prípadne ďalšie dokumenty ako platný inkasný šek, atď. Ak máte typ preukazu s fotkou, musíte si so sebou vziať preukaz s fotkou a jeho príslušnú papierovú časť. Preverte u svojej požičovne, čo ďalšie budete ešte potrebovať pri rezervácii vozidla. Na rezerváciu u väčšiny firiem budete napríklad potrebovať platnú kreditnú kartu a v prípade drahých vozidiel môžu byť požadované viaceré kreditné karty.

Používanie vozidla v zahraničí
Ak plánujete vziať svoje prenajaté vozidlo do inej krajiny, musíte informovať požičovňu, keďže potrebujete od nej povolenie. Ak vám dovolí vziať vozidlo do zahraničia, potom dokáže aj poskytnúť potrebnú dokumentáciu vozidla, poistenie motorových vozidiel a asistenčné služby v prípade poruchy.

Uistite sa, že ste oboznámený s pravidlami cestnej premávky v ktorejkoľvek krajine, ktorú sa chystáte navštíviť; napríklad budete možno potrebovať nosiť so sebou reflexnú vestu pre seba a svojich cestujúcich alebo varovný trojuholník. Požičovňa vám možno bude vedieť asistovať pri požiadavkách krajiny, do ktorej cestujete. Potrebné informácie môžete nájsť aj cez národné motoristické/turistické združenia na:
http://www.fiabrussels.com/en/about_us/european_member_clubs/

 

 

 

V kancelárii požičovne

Podpis nájomnej zmluvy
Nájomná zmluva je formálna dohoda medzi vami a požičovňou a vymedzuje podrobnosti podmienok používania prenajatého vozidla. Zahŕňa údaje vozidla, dohodnutú sumu za prenájom a akékoľvek ďalšie položky a tiež kedy prenájom začína a končí. Vždy si nechajte dostatok času na prevzatie vozidla a prečítanie nájomnej zmluvy. Presvedčte sa, že rozumiete podmienkam prenájmu pred jej podpisom.

Mali by si ste tiež uvedomiť nasledovné:

Najazdené kilometre
Ak ste povinný zaplatiť za navyše najazdené kilometre, presvedčte sa, že správne rozumiete dennému limitu a základ, podľa ktorého sa budú počítať a účtovať navyše najazdené kilometre. Pri vyzdvihnutí a vrátení vozidla sa presvedčte o správnom zaznačení prejdených kilometrov na nájomnej zmluve.

Havarijné poistenie
Nesiete zodpovednosť za akúkoľvek stratu a celkové náklady akejkoľvek škody na prenajatom vozidla až do jeho vrátania alebo spätného prevzatia a prehliadnutia zo strany zamestnanca požičovne. Aby ste sa však uchránili pred týmito potenciálnymi nákladmi, požičovňa vám môže ponúknuť havarijné poistenie, ktorého podrobnosti budú uvedené na nájomnej zmluve.

Po akceptovaní tohto poistenia znížite čiastku, za ktorú nesiete zodpovednosť na spoluúčasť uvedenú na nájomnej zmluve.

Poistenie proti krádeži
Poistenie proti krádeži poskytuje krytie v prípade krádeže alebo poškodenia prenajatého vozidla pri pokuse o jeho ukradnutie. Po akceptovaní tohto poistenia obmedzíte čiastku, za ktorú nesiete zodpovednosť na spoluúčasť uvedenú na nájomnej zmluve.

Výluky z poistenia proti krádeži alebo havarijného poistenia
Mali by ste skontrolovať, či existujú určité výluky z poistenia, napríklad na čelné sklá, pneumatiky alebo poškodenia strechy? Vždy si ujasnite, čo je a čo nie je zahrnuté v poisteniach poskytnutých požičovňou. Ak nechápete akýkoľvek aspekt poistení alebo si nie ste istý, čo je pokryté, požiadajte požičovňu o vysvetlenie ešte pred podpisom svojej zmluvy.

Pohonné hmoty
Väčšina požičovní vám ponúkne rozličné možnosti pre riešenie pohonných hmôt pre vozidlo. Obvykle existujú tri možnosti, z ktorých si možno vybrať:

  • zakúpenie nádrže paliva od požičovne a vrátenie vozidla s prázdnou nádržou,
  • vyzdvihnutie vozidla s plnou nádržou a jeho vrátenie s plnou nádržou,
  • uhradenie požičovni spotrebovaných pohonných hmôt.

Vždy preverte u požičovni pred prenájmom vozidla, aké má pravidlá pre dopĺňanie pohonných hmôt a skontrolujte úroveň paliva pri vyzdvihnutí aj vrátení vozidla. Pri vyzdvihnutí vozidla skontrolujte typ paliva, ktoré potrebuje. Veľká časť nákladných áut a rastúci počet osobných áut využíva naftu. Natankovanie benzínu do dieselového motora alebo nafty do benzínového motora spôsobuje závažné poškodenie, za ktoré budete niesť zodpovednosť. Ak si nie ste istý, aký typ paliva vaše vozidlo potrebuje, preverte to u požičovne pred začiatkom vašej cesty.

 

Kontrola vozidla

 

Požičovňa by mala zabezpečiť čisté, moderné a bezpečné vozidlo, ktoré dôkladne skontroluje pred každým vypožičaním.

Pozorne si prezrite vozidlo pri vyzdvihnutí tak, že ho celé obídete a budete hľadať akékoľvek známky poškodenia. Hľadajte akékoľvek škrabance, preliačiny alebo odreniny, bez ohľadu na to, aké sú malé a presvedčte sa, že sú poznačené v nájomnej zmluve. Nezabudnite skontrolovať aj vnútrajšok vozidla vrátane náhradnej pneumatiky a nástrojov. Ubezpečte sa, že akékoľvek škody sú kompletne poznačené v nájomnej zmluve a že ste plne spokojný so stavom vozidla pred jej podpisom.

Ak nedokážete prezrieť vozidlo kvôli zlému počasiu alebo slabému svetlu, uistite sa, že táto skutočnosť je zaznačená v nájomnej zmluve. Vozidlo však musíte prezrieť v primeranom čase po jeho prebratí a okamžite informovať požičovňu v prípade objavenia akéhokoľvek poškodenia. V prípade, že tak nespravíte, budete niesť zodpovednosť za akúkoľvek novú škodu zistenú na vozidle ku koncu zmluvy – inými slovami akúkoľvek škodu nezaznačenú v nájomnej zmluve na začiatku prenájmu.

 

Počas prenájmu

 

Čo sa stane v prípade poruchy?
Väčšina prenajatých vozidiel je krytá asistenčnými službami v prípade poruchy. Ak je táto služba poskytnutá, mali by ste zistiť, ktorú asistenčnú firmu požičovňa využíva a uistiť sa, že vám boli dodané správne kontaktné údaje. Ak tieto údaje neboli poskytnuté, požiadajte o ne požičovňu.

Čo sa stane v prípade, ak máte nehodu?
Ak budete mať nehodu, nesmiete priznať zodpovednosť voči žiadnej tretej strane, ktorá bude zainteresovaná do nehody. Je potrebné vypýtať si mená a adresy všetkých zainteresovaných strán, vrátane svedkov, a okamžite zavolať na najbližšiu pobočku firmy, od ktorej ste si vozidlo prenajali. Pri vrátení vozidla musíte vyplniť tlačivo správy o nehode.

Dopravné priestupky
Ak spáchate dopravný priestupok v prenajatom vozidle, musíte si uvedomiť, že okrem vašej pokuty budete možno niesť zodpovednosť aj za dodatočné náklady. Každý priestupok sa rieši a spracúva odlišne podľa typu pokuty a požičovne, od ktorej máte auto prenajaté.

 

 

Vrátenie vozidla

 

Vozidlo budete povinný vrátiť v dobrom stave. V prípade poškodenia alebo vandalizmu budete niesť zodpovednosť za akékoľvek náklady na opravu alebo renováciu.

Škoda
Nechajte si dostatok času pri odovzdávaní vozidla, a to najmä na rušných pobočkách požičovní napríklad na letiskách. Uistite sa, aby vozidlo prezrel zamestnanec požičovne a aby ste obaja odsúhlasili, poznačili a podpísali záznam o akejkoľvek škode na všetkých kópiách nájomnej zmluvy. Ak ste mali nehodu, musíte vyplniť a podpísať tlačivo správy o nehode.

Ak ste na vozidle spôsobili menšiu škodu, požičovňa nemusí vozidlo opraviť okamžite a môže použiť predbežnú kalkuláciu ceny opravy vozidla. Prípadne niektoré požičovne môžu získať odhad skutočných nákladov opravy od svojej automobilovej dielne. Ak vrátite vozidlo s poškodením, ktoré znemožní jeho prenájom, môže vám byť účtovaná aj náhrada za zamedzenie užívania. Toto je poplatok vyrubený požičovňou na krytie straty na zisku v čase, kedy je vozidlo mimo prevádzky.

Čo sa stane, ak chcem vrátiť vozidlo mimo otváracích hodín?
Niektoré požičovne vám môžu dovoliť vrátiť vozidlo aj mimo otváracích hodín kancelárie požičovne. Mali by ste si byť však plne uvedomiť riziká a implikácie, ktoré z toho plynú pred tým, ako s tým budete súhlasiť. Dôrazne odporúčame, aby ste vozidlo vracali vždy počas bežných otváracích hodín.
Ak vám požičovňa umožní vrátiť vozidlo mimo prevádzkových hodín, naďalej budete zodpovedný za stav vozidla až do času, kedy člen personálu nevykoná celkovú kontrolu. To znamená, že náklady na akúkoľvek škodu spôsobenú na vozidle v čase, kedy je ponechané bez dozoru, zostávajú na vašu ťarchu. Za účelom zmiernenia tohto rizika sa dôrazne odporúča vyfotografovať vozidlo zvonku a zvnútra po tom, ako ho zaparkujete na mieste odovzdania.

 

Po ukončení prenájmu

 

Po ukončení prenájmu vám môžu byť účtované dodatočné náklady v súvislosti so škodou alebo dopravnými priestupkami. Ak nebudete súhlasiť s niektorými z týchto poplatkov, požiadajte požičovňu o sprievodné doklady.

Ako podať reklamáciu

Každá požičovňa bude mať vyhradené oddelenie služieb zákazníkom, ktoré bude vedieť adresovať reklamácie v súvislosti s ktorýmkoľvek krokom v procese prenájmu. Podľa konkrétnej firmy bude preferovanou metódou kontaktu e-mail, telefón alebo doporučený list. Ďalšie informácie nájdete na firemnej web stránke.